Arvot

EI SYRJÄYTYMISELLE

”Kaikilla tekemillämme päätöksillä on oltava myös syrjäytymistä estävä vaikutus. Syrjäytymisen mahdollisuus on otettava huomioon yhtä hyvin asuntorakentamisessa kuin liikenteessä, opetuksessa, kulttuurissa, liikunnassa ja ihmisten sosiaalisessa kanssakäymisessä. Kaikilla elämänaloilla meidän on ajateltava ihmistä riippumatta etnisestä taustasta, sukupuolisesta suuntautumisesta, koulutuksesta tai varallisuudesta.  Syrjäytyminen uhkaa entistä pelottavammassa määrin kaikenikäisiä, ei ainoastaan lapsia ja nuoria.”

KYLLÄ KESTÄVÄLLE KEHITYKSELLE

”Kaikki päätökset, joita teemme, ovat kestäviä, läpinäkyviä ja tulevaisuutta palvelevia. Niiden on oltava myös eettisesti kestäviä. Kestävä kehitys on myös luonnon kanssa sopusoinnussa olemista. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että tulevatkin sukupolvet voivat asua Suomessa ja yhteisellä maapallollamme.

Kestäviä päätöksiä tehdään alusta asti ajatuksella. Päätöksentekijöiden on päätöksiä valmistellessaan ja niitä ideoidessaan pystyttävä seisomaan lopullisten päätösten ja toimien takana.  Rintamasta ei karkailla silloin, kun on itse oltu aloittamassa päätöksentekoprosessia.”