KATSE HUOMISEEN

Emme voi ummistaa silmiämme tosiasioilta ja siksi tulee toimia. Espoossa kaupungin on näytettävä vastuunsa kuntatoimijana – tunnustettava tosiasiat ja rakentaa yhdessä kuntalaisten kanssa huomista.

Espoolaiset!  Tavoitteena tulee olla syrjäytymisen estäminen ja kestävä kehitys. Tavoite joka osa-alueella on edistää näitä arvoja ja toiminnan eettisyyttä.

Näemme ympärillämme asioita, joille emme enää halua ummistaa silmiämme.  Lasten ja nuorten hyvinvointiin tulee panostaa – ovien aukaiseminen pitää olla helppoa, apua tulee saada silloin kun sitä tarvitaan. Sama koskee kaikkia ikäryhmiä: lapsia – nuoria – perheitä – aikuisia –  ikäihmisiä; vain lääkkeet vaihtelevat.

Kaupunki esimerkkinä

Kaupungin on omalla toiminnallaan näytettävä  esimerkkiä yhteiskuntavastuullisena toimijana ja sitä kautta tuoda kestävä kehitys päätöksentekoon ja jokapäiväiseen  toimintaan. Samaa tulee vaatia kaikilta kaupungin yhteistyökumppaneilta, kaikilta sopimuskumppaneilta riippumatta siitä, onko kyseessä kolmannen sektorin toimija, liikelaitos tai voittoa tavoitteleva yritys.  Hankintapäätöksiä tehtäessä pitää  selkeästi sanoa ei epäeettiselle verokikkailulle ja kaikelle harmaalle taloudelle. Laatu ja inhimillinen palvelu on hyväksyttävä tärkeimmäksi hankintaperusteeksi.

Terveys- ja sosiaalitoimi sekä sivistystoimi koskettavat meitä jokaista. Perusterveydenhoidon maksuttomuus lisää eri henkilöryhmien tasa-arvoista kohtelua, lasten- ja nuorten opetusta  on tarvittaessa  vahvistettava lisäresursseilla – luokkakoot ovat osin kasvaneet liian suuriksi ja uhkaavat kasvaa edelleen. Oppilailla tulee olla oikeus hyvään opetukseen oikean kokoisissa ryhmissä sekä turvallisessa oppimisympäristössä – sisäilmaongelmaiset koulutilat tulee saneerata pikaisesti. Kulttuuri- sekä liikuntapalvelut ovat myös osa sitä virikkeellisyyttä, joka estää syrjäytymistä ’vauvasta vaariin’.

Kestävä kehitys koskettaa myös Espoon suurta pääomaa – luontoa:  merellinen Espoo, keskuspuisto sekä Nuuksion järviylänkö. Tehdään näistä jokaisen espoolaisen henkireikä.

Sähkörahastot töihin

Espoossa asuminen on kallista ja etenkin kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja on niukasti. Kaikkialla kuuluu kaiku ’mistä asunto’ ja etenkin nuoret aikuiset sekä työn mukana muuttavat tarvitsevat nopeita toimia. Mutta mistä rahat?  Kaupungin sähkörahastot!  voidaanko osa näistä sijoittaa maanhankintaan ja edulliseen asuntorakentamiseen, miksi ei – tehdään niin, ennen kuin rahastojen arvo häviää osakemarkkinoilla. Samoin koulu- ja päiväkotikiinteistöjen kasvava peruskorjaus ja uusrakentaminen on hoidettava. Espoolle on häpeä lasten ja nuorten koulutilojen heikko kunto.  Lisäksi koulutilat uhkaavat  loppuvat parin vuoden sisällä. Näin ei voida elää!!!

Realismia – ei populismia

Tavoitteet tulevat olla realistisia,  populismilla tai vanhoilla asenteilla emme mene eteenpäin, tarvitsemme uusiutumiseen monipuolista osaamista, kaikkia ikäryhmiä ja ennen kaikkea sitoutumista.  Me sosialidemokraatit emme harrasta politiikkaa, me teemme parempaa huomista.

Tule mukaan – kuuntelu on yhteistyötä, rakennetaan Espoota yhdessä!